نرم افزار دبیرخانه آنلاین همایش

هم پایش یک دبیر خانه آنلاین تحت وب می باشد که به شما کمک می کند تا کلیه کاری های همایش خود را به صورت انلاین انجام دهید از جمله :
:: مقالات را به صورت آنلاین دریافت کنید
:: مقالات را به صورت انلاین داوری کنید
:: کارگاهی علمی ایجاد کنید
:: به معرفی همایش یا کنفرانس خود بپردازید
همچنین برای مشاهده کلیه امکانات سامانه انلاین مدیریت همایش می توانید از لینک زیر استفاده کنید