تاریخچه نسخه ها

v 1.4 1396/9/02

  • طراحی قالب جدید
  • رفع برخی ایرادات

 

v 1.2 1396/7/02

  • افزودن بخش زمانبندی ها
  • بهبود بخش مدیریت اسلایدر و گالری عکس

v 1.1 1396/4/27

  • افزودن تنظیمات قالب
  • رفع و بهبود برخی ایرادات

v 1.0 1396/2/17

پیاده سازی کلی سیستم