سفارش هم پایش

جهت سفارش هم پایش فرم زیرا را پرکنید

 

  • قیمت: 1,200,000 تومان
    با توجه به اختصاصی بودن سیستم مدیریت همایش فضای میزبانی یک ساله توسط ما خریداری می شود و در صورت نیاز در سال های آتی تمدید می شود.
    تحویل 24 ساعته مخصوص دومین های بین المللی می باشد در صورت در خواست برای ثبت دومین ir وب سایت شما بارگذازی ولی منتظر فعال شدن دومین خواهد ماند. شما ملزم به خرید دامنه توسط ما نیستید.
  • 0 تومان