هم پایش چیست ؟

هم پایش یک سیستم مدیریت همایش ، کنفرانس و سمینار می باشد.